SIBELCO Benelux

De Zate 1 - BE-2480 Dessel
Tel. + 32 14 83 72 11 - Fax + 32 14 83 72 12
Omlegging Witte Nete
In het voorjaar van 2006 werd de rivier 'Witte Nete' bij de ontginning Donk omgelegd. De omlegging gebeurde over een traject van 2 km waarbij de oorspronkelijke meandering van 1877 werd hersteld en de toekomst van de beschermde vissoorten zoals de kleine modderkruiper en de rivierdonderpad veilig werd gesteld.
Sibelco ontving voor dit project de prestigieuze Inbev-Baillet Latour Milieuprijs.

klik om te vergroten