SIBELCO Benelux

De Zate 1 - BE-2480 Dessel
Tel. + 32 14 83 72 11 - Fax + 32 14 83 72 12
Cristobaliet
Sibelite® M72 is een zuiver silica, geproduceerd door thermische behandeling boven 1450 °C van geselecteerde en behandelde kwartskorrels. Die behandeling levert cristobaliet op, een polymorf van kwarts. De gewijzigde kristalstructuur wordt gestabiliseerd door snelle afkoeling. De nauwe korrelverdeling, de uitstekende optische eigenschappen, de constante witheid, de chemische zuiverheid en inertie maken van Sibelite® M72 dé kwaliteitsreferentie.

Technische datasheets Prestatieverklaring
(conform EU 305/2011)
 Sibelite M62
 Sibelite M72
 Sibelite M72T
 SIBELITE® M72-M72S
Andere producten en mengelingen zijn beschikbaar.
Contacteer ons voor meer informatie en/of andere verzoeken.